Chuyện tình sung sướng cùng chị hàng xóm Karen Mifune nứng lồn hết… không biết thằng chả để ở đâu rồi mà tìm nãy giờ không ra… chán thiệt… Ba Gà bắt chước bà Mẹo là dùng từ “thằng chả” để nhắc tới ông Dậu mặc dù ông Dậu lớn hơn gã gần chục tuổi. Thế nhưng lúc này bà Mẹo cũng chẳng hơi đâu mà chấp nhặt so đo với gã. Bà giục: – Đâu chú vô tìm lại lần nữa coi… có khi nào ổng nhét đâu dưới gầm giường hay không? Bà Mẹo nói gầm giường là nói cho sang thôi chứ ngoài chòi canh tạm bợ như vầy.