Em trai gạ địt bồ anh trai Tsukasa Aoi nứng lồn, tính đứng dậy, thì 2 thằng kia nhảy xuống xe đạp cho thêm mấy đạp rên ứ ứ nằm như con chó trúng gió. Tôi tới leo xuống: – Đập! Ba thằng kia đập thêm một hồi nửa, Em trai gạ địt bồ anh trai Tsukasa Aoi lồn hồng thấy thằng lồn nằm co rúm mặt mũi máu me be bét. Tôi nói lôi nó lại đây tôi hỏi vài câu: – Mày biết sao bị đánh không? – Thằng lồn run như cầyhèm sắp bị thịt: Dạ… dạ em không biết? Tôi sút dô bụng nó cái quá mạng nó giãy đành đạch như cá lóc bị đập đầu. –.