Sung sướng địt nữ y tá Ichika Hoshimiya thèm cặc, an, tôi gặng: “Sao mày biết công an”, Bệnh nhân số hưởng được chén nữ y tá Ichika Hoshimiya nứng lồn thằng nhỏ nói tiếp dạ thằng này đeo đồng hồ dây nịch với giày công an anh 2. Dô kiểu ngầu lắm bước dô phòng xong rồi mấy thằng tiếp viên bưng bia dô xong 2 thằng đứng ngoài cửa em không nhìn dô được nửa. Tôi khỏi cần mày nói tao cũng biết có chuyện gì bên trong rồi. . Cứ tưởng chuyện kết thúc từ đó, em đi đường em anh đi đường anh nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy. Tâm lý tụi đòi nợ là mẹ mượn.