Sung sướng hiếp dâm tập thể cô giáo, ra nhiều nước không vậy? – Cũng bình thường không nhiều lắm, Sung sướng hiếp dâm tập thể cô giáo mà theo anh thế nào là nhiều? – Lai láng ướt nhẹp là nhiều chứ sao hì hì! Nga không cười nữa mà chỉ lườm yêu tôi thôi. Xoa xoa cái đùi tôi bảnh a rồi nói: – Nào ngửa người ra phía sau để anh ngắm cái nào. Nhìn ngon lành quá đi mất thôi, cái khe của em hồng thế không biết! Nga thích lắm vì được khen như vậy nên hai chân dạng to ra. Được thể tôi ngắm kỹ hơn. Vào phòng nghỉ tôi.