Tag: Ayaka Tomoda

Mẹ kế dâm dục gạ thổi kèn cho con trai

Mẹ kế dâm dục gạ thổi kèn cho con trai, ngày vào học em mới lên. – Anh thay mặt nhóm, mời em hãy lên sớm hai ngày tham gia bữa gặp mặt đầu năm của bọn anh. Năm chắc sẽ đông hơn đấy, mọi năm chỉ có mỗi năm bọn anh, Con trai trốn bố cho mẹ kế thổi kèn năm nay chắc sẽ là năm cộng ba. Hương không trả lời ngày, cô hướng mắt sang nhìn thằng Quang, sau khi có được cái gật đầu của nó, cô mới nhận lời. – Vâng. Em sẽ thu xếp lên sớm. – Em chắc cũng được mời chứ? Hiền nhìn tôi hỏi, tôi khẽ gật đầu vẻ hiển.