Tag: Minamata Sakura

Ngủ nhờ nhà em thư ký Minamata Sakura thèm cặc

Ngủ nhờ nhà em thư ký Minamata Sakura thèm cặc, mình quen con khác nhưng vẫn cứ bình tĩnh không 1 giọt nước mắt nào đúng là không đơn giản. Tôi suy sụp hẳn ngày hôm sau tôi không đi học nổi, 2 ngày không đi học cũng không thấy con Hà nhắn tin hỏi thăm tin nào, Trốn vợ để địt nhau cùng em thư ký Minamata Sakura thèm cặc tôi nhắn tin thì nó không trả lời. Tôi biết nó giận tôi lắm bây giờ cũng không biết đối mặt với nó sao nửa. Tự nhiên thằng bạn tôi là thằng An nhắn tin: Có chuyện gì sao không đi học. Tôi mới kể cho nó nghe thì nó nói là:.