Vụng trộm cùng nữ quản giáo Tsumugi Akari thèm cặc, trọng] Tôi mừng rở: Vậy hã mẹ, Vụng trộm cùng nữ quản giáo Tsumugi Akari thèm cặc chiếc Ex 2009 của nó hã. Mẹ: Ừ đi cho nó nhẹ khỏi mệt. Hôm sau có xe mặt chảnh chó hất hất chạy gửi xe ngoài trường thằng nào cũng dòm mình. Tự nói trong lòng, Xe chạy sướng phết. hôm nay thứ 7 nên học tăng tiết 7h – 9h30 là về tính xuống lấy xe thì Tụi bạn rũ: Ê đi Cánh đồng hò ăn nhậu chơi mày! Tôi: Tao về bận chút việc [ thật ra sợ bà già bã nói có xe đi chơi không cho chạy nữa.